Adventure plus

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Objednávka

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. CA nemá v momentu objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli.

Vyřízení objednávek

Po přijetí NEZÁVAZNÉ objednávky provede CA rezervaci zájezdu. To je možné v průběhu provozní doby pořadatele zájezdu (CK). Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena nejbližší pracovní den.

V případě, že to není možné - CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.

Při úspěšné rezervaci je zákazníkovi dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny na úhradu zájezdu buď faxem, emailem, nebo poštou a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA.  Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

2. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou částku do plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, nebo osobně v CA.

Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany pořadatele zájezdu a doručením objednavateli.

3. Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu po návratu z destinace.  U většiny destinací se jedná o minimální platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz).

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

4. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek dané CK.

5. Právní úprava

Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Vytvářím objednávku...